Wyłacz muzykę WYŁĄCZ MUZYKĘ
STATYSTYKI
Interwencje OSP Swarzędz od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.09.2016 r.
Pożarów
64
Miejscowych Zagrożeń
142
Fałszywych wezwań
37
Razem
243

I Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Dla Szkół Specjalnych.

Dnia 3 czerwca 2014 roku w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu odbył sie I Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla Szkół Specjalnych. Organizatorami konkursu byli:
- Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszacych
- Ochotnicza Straż Pożarna w Swarzędzu
- Straż Miejska Poznań Nowe Miasto
Uczestnikami konkursu była młodzież ze szkół specjalnych. W zawodach wystartowały trzy drużyny. Celem konkursu było:
1. Integracja dzieci i młodzieży uczących się w szkołach specjalnych;
2. Zainteresowanie uczestników tematyką związaną z udzielaniem pierwszej pomocy;
3. Zapoznanie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji w zakresie przywracania funkcji oddechowej i krążeniowej;
4. Wdrażanie do podejmowania decyzji zarówno samodzielnie jak i w grupie;
5. Rozwijanie umiejętności współpracy w zakresie pomagania innym;
6. Wzmacnianie postaw obywatelskich;
7. Nabycie podstawowych umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
8. Zwiększanie świadomości w zakresie dbania o zdrowie własne i innych;
Aby jak najlepiej zorganizować w/w imprezę i przygotować młodzież do tego konkursu jak i do Ogólnopolskiego Konkursu Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla Niesłyszących w Szczecinie Szkolne Koło PCK działające przy ośrodku dla niesłyszących podjęło współpracę z Ochotniczą Strażą Pożarną w Swarzędzu na początku tego roku. Od marca 2014 roku organizowane były systematyczne spotkania z przedstawicielami OSP, podczas których strażacy uczyli młodzież zasad udzielania pierwszej pomocy w tym:
- RKO
- Opatrywanie ran
- Transport poszkodowanego
- Zbierania wywiadu od osoby poszkodowanej i oceny jej stanu
- Wzywanie pomocy
- Postępowania podczas omdleń, złamań, krwotoków, poparzeń oraz dbania o bezpieczeństwo własne i poszkodowanego.
Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie wszyscy uczestniczyli w warsztatach przygotowanych i prowadzonych przez MDP oraz OSP Swarzędz, podczas których omawiane i przypominane były podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej u osób ze złamaniem ręki, z zawałem serca, osobom, które straciły przytomność itp. W drugim etapie uczestnicy udali się na trasę konkursową wzdłuż jeziora Maltańskiego, podczas której rozwiązywali zadania medyczne z udziałem pozorantów poprzeplatane z zadaniami sportowymi. Młodzież wykonywała takie zadania medyczne jak:
- Złamanie nogi;
- Resuscytacja krążeniowo - oddechowa;
- Krwotok z nosa;
- Omdlenie;
- Pozycja boczna ustalona;
- Rana ręki z ciałem obcym;
Wśród zadań sportowych były:
- Pajęczyna;
- Lina radości;
- Kalambury;
- Skok obunóż dodawany;
Na koniec każda drużyna miała za zadanie przygotować proporzec z dostępnych materiałów opatrunkowych. Następnie poszczególne ekipy uczestniczyły w zajęciach z bezpieczeństwa przygotowanych przez Straż Miejską Poznań Nowe Miasto. W tym czasie komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej i organizatorów podliczała zdobyte przez uczestników punkty. Ostatecznie zwyziężyła drużyna Szkolnego Koła PCK z Ośrodka Dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu (drużyna ta również zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Dla Niesłyszących). Drugie miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 a trzecie uczniowie klasy I Liceum z OSW Dla Niesłyszących. Cały konkurs zakończył się podumowaniem, omówieniem zadań wykonanych prawidłowo jak również omówieniem popełnionych błędów. Cała impreza była bardzo udana a zgłoszone drużyny już wyraziły chęć uczestniczenia w niej kolejny raz za rok.
Opracował druh Tobiasz Baranicz

WSPIERAJĄ NAS:
ROBMAR Leroy Merlin Fabryka Armatur Swarzedz Tygodnik Swarzedzki Telewizja Swarzedzka TOMBEA Meble Tapicerowane Krug Ammigo Stanpol-Impex MAXPOL Placówka Kształcenia BHP ABEEKO Salon Mody Cybina Fox PIOTREX
ZOBACZ:
DO GÓRY