Wyłacz muzykę WYŁĄCZ MUZYKĘ
STATYSTYKI
Interwencje OSP Swarzędz od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.09.2016 r.
Pożarów
64
Miejscowych Zagrożeń
142
Fałszywych wezwań
37
Razem
243

Współpraca jednostki OSP Swarzędz ze Stowarzyszeniem Bezpieczna Gmina Swarzędz.

W dniu 25 września w siedzibie Swarzędzkiego Centrum Ratownictwa na ul. Dworcowej doszło do spotkania Prezesa OSP Swarzędz - Lechosława Marczaka z Prezesem Stowarzyszenia Bezpieczna Gmina Swarzędz - Panem Markiem Kamińskim. Celem tego spotkania było omówienie zakresu współpracy pomiędzy obydwoma stowarzyszeniami. W tym dniu zostały także przekazane na ręce Prezesa OSP Swarzędz maskotki, które będą rozdawane przez swarzędzkich strażaków dzieciom biorącym bezpośredni lub pośredni udział w zdarzeniach do których dysponowana będzie jednostka OSP Swarzędz. Strażacy niejednokrotnie spotykali się z sytuacjami, gdzie poszkodowane były dzieci. Kilka miesięcy temu w pożarze na os. Czwartaków niezwykłą odwagą wykazał się pewien chłopiec, który jako pierwszy zauważył dym na klatce schodowej a następnie powiadomił o tym fakcie Straż Pożarną, czym zapewne przyczynił się do szybkiego opanowania sytuacji przez strażaków. Sami strażacy wyrazili chęć obdarowywania drobnymi upominkami dzieci, podkreślając przy tym, że są do dyspozycji najmłodszych nie tylko podczas akcji ratowniczych, ale także podczas różnego rodzaju festynów, czy nawet będąc w remizie. Strażacy nigdy nie odmówią dzieciom możliwości obejrzenia samochodu, czy też sprzętu strażackiego. Przekazane strażakom maskotki przez Stowarzyszenie Bezpieczna Gmina Swarzędz z całą pewnością trafią w odpowiednie ręce nie raz wywołując uśmiech na twarzy dziecka. Współpraca strażaków ze Stowarzyszeniem Bezpieczna Gmina Swarzędz ma na celu propagowanie bezpieczeństwa na terenie naszej gminy w szeroko rozumianym znaczeniu tego słowa. Stowarzyszenie pod przewodnictwem Pana Marka Kamińskiego jest organizatorem wielu spotkań z dziećmi i młodzieżą w szkołach, na półkoloniach i podczas festynów, licznych konkursów, działalność wydawnicza, a temat przewodni tych akcji - sprawy bezpieczeństwa. Stowarzyszenia zapowiada kolejne liczne spotkania z dziećmi i młodzieżą na tematy dotyczące zachowania bezpieczeństwa na naszych drogach, przestrzegania przepisów p.poż. i BHP a także występujących zagrożeniach i szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, używania narkotyków. Stowarzyszenie jest m.in. organizatorem konkursów "Bezpieczny w szkole i na drodze", "Bezpieczna droga ucznia do szkoły i domu". Spośród wydawnictw stowarzyszenia dobrze znane są ulotki - zakładki i plany lekcji. Wielokrotnie stowarzyszenie występowało do władz miasta z propozycjami zmian i uwagami dotyczącymi poprawy stanu dróg, ustawienia znaków drogowych i sygnalizacji. Stowarzyszenie na co dzień współpracuje także z Urzędem Miasta, Komisariatem Policji i Strażą Miejską, bez których nie może być mowy o poprawie i zachowaniu bezpieczeństwa. Mamy nadzieję, że poszerzenie współpracy z jednostką OSP Swarzędz będzie satysfakcjonujące dla wszystkich a przede wszystkim przyniesie korzyści mieszkańcom naszej gminy.


Opracował druh Tobiasz Baranicz

WSPIERAJĄ NAS:
ROBMAR Leroy Merlin Fabryka Armatur Swarzedz Tygodnik Swarzedzki Telewizja Swarzedzka TOMBEA Meble Tapicerowane Krug Ammigo Stanpol-Impex MAXPOL Placówka Kształcenia BHP ABEEKO Salon Mody Cybina Fox PIOTREX
ZOBACZ:
DO GÓRY