Wyłacz muzykę WYŁĄCZ MUZYKĘ
STATYSTYKI
Interwencje OSP Swarzędz od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.09.2016 r.
Pożarów
64
Miejscowych Zagrożeń
142
Fałszywych wezwań
37
Razem
243

Strażacy przypominają o bezpieczeństwie pożarowym w okresie grzewczym.

Okres grzewczy corocznie obfituje niestety w zwiększoną liczbę pożarów budynków związanych z niewłaściwą eksploatacją lub wadami urządzeń i instalacji grzewczych. Najczęściej występującymi sytuacjami są w tym przypadku pożary przewodów kominowych. Przyczyną tego typu zdarzeń jest brak systematycznego usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych, a także świadome wypalanie sadzy w celu udrożnienia przewodów. Tego typu sytuacje są niedozwolone, należy zdawać sobie sprawę z tego, że użycie nawet niewielkiej ilości płynów łatwopalnych moze spowodować wybuch. Pożary sadzy mogą być groźne w skutkach. Przy uszkodzeniu konstrukcji komina może dojść do rozprzestrzenienia się pożaru na cały budynek. Duże ilości palących się materiałów wydobywające się przez wylot komina znacznie zwiększają niebezpieczeństwo zapalenia przyległych, palnych części konstrukcji. Wskutek zapalenia się sadzy może też nastąpić pęknięcie komina, które często bywa niewidoczne, ale groźne w skutkach i może być przyczyną zaczadzenia. Należy więc zadbać należycie o stan przewodów kominowych, terminowe badania kominiarskie a także o odpowiedni materiał opałowy, gdyż w razie interwencji Straży Pożarnej trzeba liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Pożaru sadzy czy zadymienia nie wolno ignorować!
W przypadku zaistnienia pożaru w kominie należy:
- wykonać połączenie na numer alarmowy 998 lub 112, wezwać Państwową Straż Pożarną, podając szczegółowo co się dzieje i jak dojechać do danego budynku,
- wygasić ogień w piecu/kominku,
- zamknąć dopływ powietrza do pieca od dołu i od góry,
- przez cały czas dozorować całą długość przewodu kominowego od strony pomieszczeń,
- zabezpieczyć do ewentualnego użycia środki gaśnicze, np. gaśnice, koc gaśniczy,
- udostępnić pomieszczenia i udzielić niezbędnych informacji przybyłym strażakom.

Ważne!

Pożarów kominowych, nie należy gasić wodą, gdyż gwałtowne oziębienie komina i gwałtowny wybuch pary wodnej może spowodować pęknięcia komina, pieca i rozprzestrzenienie się pożaru. Po pożarze sadzy w kominie należy wezwać kominiarza, aby dokonał wyczyszczenia przewodów i zwrócił uwagę na ich stan techniczny. Należy pamiętać, iż przez nieszczelne przewody wędrują palące się cząstki materiału palnego lub bardzo gorące gazy spalinowe, w tym groźny, niewyczuwalny tlenek węgla (czad). Jeżeli zadbamy o właściwy stan techniczny sprzętu, urządzeń i instalacji, będziemy wykorzystywać je zgodnie z przeznaczeniem, odpowiednio eksploatować, ryzyko powstania pożaru czy wybuchu zmniejszymy do minimum.

Tlenek węgla - cichy zabójca!

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Przyczyną tych zdarzeń jest przede wszystkim niewłaściwa eksploatacja urządzeń i instalacji grzewczych budynku. Przyczyną zatruć w mieszkaniach w głównej mierze jest niesprawność przewodów kominowych: spalinowych, dymowych, jak również, a może przede wszystkim, wentylacyjnych. Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla:
- jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),
- blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.
Objawami zatrucia mogą być duszności, bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, osłabienia, przyspieszone bicie serca i oddychanie. Należy wówczas natychmiast opuścić pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej. Pamiętajmy zatem, że w celu uniknięcia zaczadzenia należy:
- przeprowadzać okresowe kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza,
- systematycznie kontrolować wentylację w pomieszczeniach, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu (kratki) wentylacyjnej; kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu,
- nie zaklejać kratek wentylacyjnych (!),
- użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
- w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić sprawność wentylacji,
- często wietrzyć pomieszczenia, zwłaszcza kuchnie, łazienki wyposażone w piece gazowe), kotłownie.
Skutecznym zabezpieczeniem przed zatruciem tlenkiem węgla może być też zamontowanie w mieszkaniu detektora tlenku węgla. Czujka ta pozwala wykryć nawet niewielkie ilości tlenku węgla, kiedy nie występuje on w stężeniu zagrażającym naszemu zdrowiu. Jeżeli zadbamy o właściwy stan techniczny sprzętu, urządzeń i instalacji, będziemy wykorzystywać je zgodnie z przeznaczeniem, odpowiednio eksploatować, ryzyko powstania zatrucia praktycznie cakowicie wyeliminujemy.
Opracował druh Tobiasz Baranicz

WSPIERAJĄ NAS:
ROBMAR Leroy Merlin Fabryka Armatur Swarzedz Tygodnik Swarzedzki Telewizja Swarzedzka TOMBEA Meble Tapicerowane Krug Ammigo Stanpol-Impex MAXPOL Placówka Kształcenia BHP ABEEKO Salon Mody Cybina Fox PIOTREX
ZOBACZ:
DO GÓRY